Hieronder vindt u ter informatie de complete vragenlijst zoals die toegankelijk was via ThesisTools.


multiple: Vraag 1.1 Hoe is de samenstelling van uw huishouding?

 Alleenstaand
 Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar
 Alleenstaand met kind(eren) boven 18 jaar
 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen
 Gehuwd/samenwonend met kind(eren) tot 18 jaar
 Gehuwd/samenwonend met kind(eren) boven 18 jaar
 Inwonend bij ouders
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 1.2 Hoe is uw woonsituatie nu?

 Ik woon in een koopwoning
 Ik woon in een huurwoning van Wierden en Borgen
 Ik woon in een huurwoning van een particuliere verhuurder
 Ik woon op kamers
 Ik woon op een woonboot
 Anders: Geef hierna aan hoe uw woonsituatie is


multiple: Vraag 1.3 waar woont u nu?

 In Zuidwolde
 Niet in Zuidwolde. Ik heb vroeger wel in Zuidwolde gewoond


multiple: Vraag 1.4 Hoe oud bent u?

 Jonger dan 18 jaar
 Tussen 18 en 30 jaar
 Tussen 30 en 60 jaar
 Ouder dan 60 jaar


multiple: Vraag 1.5 Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?

 Zeer tevreden
 Tevreden
 Matig tevreden
 Ontevreden


multiple: Vraag 1.6 Verhuiswensen

 Ik heb geen behoefte aan een andere woning
 Ik wil of moet binnenkort naar een andere woning
 Ik denk dat ik binnen 10 jaar naar een andere woning wil of moet
 Ik heb vroeger in Zuidwolde gewoond en wil graag terug


multiple: Vraag 2.1 Op welke termijn wilt u een andere woning?

 Tussen nu en 2 jaar
 Tussen 2 en 5 jaar
 Over 5 jaar of langer


multiple: Vraag 2.2 Waar wilt u (te zijner tijd) naar toe verhuizen?

 Binnen Zuidwolde
 Niet in Zuidwolde maar wel binnen de gemeente Het Hogeland
 Naar een plaats buiten de gemeente Het Hogeland


multiple: Vraag 2.3.1 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die met de woning te maken hebben

 De woning voldoet niet meer aan de eisen
 Ik wil van een koop- naar een huurwoning
 Ik wil van een huur- naar een koopwoning


multiple: Vraag 2.3.2 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die te maken hebben met de woonomgeving

 Er zijn te weinig voorzieningen in de buurt (winkels, bank, postkantoor, medische voorzieningen enz.)
 Ik wil naar een andere woonbuurt


multiple: Vraag 2.3.3 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Overige redenen

 Persoonlijke redenen (bijv. verandering van de grootte van het huishouden)
 Werk of studie
 Zelfstandig gaan wonen, uit huis gaan
 Anders: vul hierna de andere redenen in


multiple: Vraag 2.4 Verhuiswensen Koop- of huurwoning of een andere mogelijkheid?

 Ik wil verhuizen naar een koopwoning
 Ik wil verhuizen naar een huurwoning
 Ik wil een bouwkavel kopen en daar zelf een huis op bouwen
 Ik wil een bestaande woning splitsen en in een deel daarvan (blijven) wonen
 Ik wil bij mijn eigen woning een levensloopbestendige tweede woning bouwen en daar gaan wonen
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.5 Welk soort woning zoekt u (te zijner tijd)?

 appartement
 tussenwoning
 hoekwoning
 twee-onder-één-kap
 vrijstaande woning
 Tiny House (kleine woning van maximaal 50 m2)
 woonboot
 anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.6 Waar moet de woning verder nog aan voldoen? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)

 Geschikt voor ouderen: levensloopbestendig, wonen, slapen en badkamer gelijkvloers
 Ouderenwoning met zorg
 Woonhofje voor ouderen
 Woonhofje voor een gemengde leeftijdsgroep
 Meergeneratiewoning (meerdere generaties onder één dak of apart wonend op het zelfde perceel)
 Starterswoning met minimale uitrusting
 Energieneutrale woning
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.7 In welke prijsklasse zou u (te zijner tijd) een woning willen kopen?

 tot € 100.000 (voor een Tiny House)
 tot € 200.000
 tot € 400.000
 tot € 650.000
 meer dan € 650.000


multiple: Vraag 2.8 Als u een bouwkavel zou kunnen kopen, hoe groot moet dat dan minimaal zijn?

 150-250 m2
 250-400 m2
 400-600 m2
 meer dan 600 m2


multiple: Vraag 2.9 In welke prijsklasse zoekt op (te zijner tijd) een huurwoning?

 max. € 442 per maand (woontoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar)
 max. € 633 per maand (huurgrens voor toewijzing aan 1 0f 2-persoons huishoudens)
 max. € 678 per maand (huurgrens voor toewijzing aan grotere huishoudens)
 max. € 763 per maand (maximale huur voor sociale huurwoningen)
 meer dan €763 per mand (vrije sector huurwoning)


multiple: Vraag 3.1 Van welk bouwjaar is uw woning?

 Voor 1950
 1950-1970
 1970-1990
 1990-2000
 na 2000


multiple: Vraag 3.2 Hoe kan uw woning worden verbeterd? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

 Verbetering van de onderhoudstoestand (achterstallig onderhoud)
 Minder onderhoudsgevoelig maken (bijv. kunststof kozijnen o.i.d)
 Aanpassing om langer zelfstandig te kunnen wonen (bijv. aanpassen badkamer of toilet, aanbrengen traplift, gelijkvloers maken wonen en slapen)
 Energiezuiniger maken
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.3 Wat is de onderhoudstoestand van uw woning?

 Uitstekend
 Goed
 Matig
 Slecht


multiple: Vraag 3.4 Hoe snel moet er onderhoud aan uw woning gepleegd worden?

 binnen 1 jaar
 binnen 2 jaar
 binnen 5 jaar
 over meer dan 5 jaar


multiple: Vraag 3.5 Wie geeft de opdracht voor het onderhoud?

 U zelf (als eigenaar)
 Wierden en Borgen
 De particuliere verhuurder


multiple: Vraag 3.6 Wat vindt u belangrijk bij uw besluit om onderhoud uit te laten voeren?

 De hoogte van de kosten
 Hulp bij het ontwerp (zelf zo min mogelijk kopzorg)
 Hulp bij uitvoering door u zelf (aanwijzingen voor de aanpak of daadwerkelijke hulp)
 Kwaliteit van uitvoering door het bouwbedrijf
 Duurzaamheid van de uitvoering
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.7 Als u géén onderhoud wilt laten uitvoeren, wat is dan de reden?

 Er is (voorlopig) geen onderhoud nodig
 Ik wil binnenkort verhuizen
 De kosten
 De rompslomp
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.8 Wilt u uw woning (laten) aanpassen aan uw woonwensen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

 Nee, aanpassing is niet nodig
 Ja, aanpassing is nodig om er te kunnen blijven wonen
 Ja, ik wil de woning (laten) aanpassen om die comfortabeler te maken
 Ja, ik wil de woning aanpassen om die mooier te maken
 Andere reden: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.9 Welke bouwkundige aanpassingen wilt u (laten) aanbrengen om in de woning te kunnen blijven wonen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

 Aanpassen van badkamer, toilet en dergelijke
 Plaatsen traplift
 Aanpassen van de indeling (bijv. wonen, slapen en badkamer gelijkvloers)
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.10 Wat is het energielabel van uw woning?

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 Dat weet ik niet of het energielabel is nog niet vastgesteld


multiple: Vraag 3.11 Wilt u uw woning energiezuiniger (laten) maken?

 Ja
 Nee


multiple: Vraag 3.12 Op welke manier wilt u de woning energiezuiniger (laten) maken?

 Isolatie (dak, wanden, vloer en/of ramen)
 Zonnepanelen
 Warmtepomp
 Aansluiting op een warmtenet (Energiecoöperatie Durabel ontwikkelt een warmtenet voor Zuidwolde)
 Ik weet het niet
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.13 Waarom wilt u de woning niet energiezuiniger laten maken?

 De woning is al (voldoende) energiezuinig
 Ik wil (op termijn) verhuizen
 Het is te veel rompslomp
 Het is bouwkundig te ingrijpend
 Het kost te veel
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.14 Van wie zou u hulp willen bij de planning en uitvoering van een woningverbetering?

 Ik hoef geen hulp. Ik regel alles zelf
 Ik wil begeleiding van of via Durabel (de energiecoöperatie van Zuidwolde)
 Ik wil begeleiding door een energiecoach van de gemeente
 Ik wil begeleiding door een WMO-adviseur van de gemeente (via de WMO kunnen maatregelen die het mogelijk maken in een woning te blijven wonen onder voorwaarden gefinancierd worden)
 Ik wil begeleiding door een commercieel bureau
 Ik wil begeleiding door een aannemer of architect
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.15 Van wie zou u advies willen over de financiering van een woningverbetering?

 Ik weet er zelf voldoende van en heb daarom geen advies nodig
 Advies door Energiecoöperatie Durabel
 Advies door een energiecoach van de gemeente
 Advies door een WMO-adviseur van de gemeente
 Advies door een onafhankelijk financieel adviseur
 Advies door mijn bank
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.16 Van wie zou u begeleiding willen bij het aankaarten van de gewenste verbeteringen bij de verhuurder?

 Begeleiding door Wierden en Borgen
 Begeleiding door het Huurdersplatform
 Begeleiding door een energiecoach van de gemeente (bij energiebesparende maatregelen)
 Begeleiding door Durabel (bij energiebesparende maatregelen)
 Begeleiding door een WMO-adviseur van de gemeente (via de WMO kunnen bepaalde voorzieningen waardoor u langer in de woning kunt blijven wonen onder voorwaarden gesubsidieerd worden)
 Anders: Vul hierna uw antwoord in


multiplemax: Vraag 4.1 Vindt u dat er in Zuidwolde extra woningen gebouwd zouden kunnen worden?

 ja
 nee


multiple: Vraag 4.2 Welke mogelijkheden voor extra woningen hebben uw voorkeur?

 Uitbreiding (nieuwbouw buiten de bestaande bebouwing)
 Inbreiding (opvullen van lege plekken)
 Splitsing van bestaande panden in meerdere wooneenheden
 Herontwikkeling van bestaande panden door ze een woonbestemming te geven
 Sloop van bestaande panden en nieuwbouw
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 4.3 Denkt u dat er in of rond Zuidwolde een goede locatie te vinden is voor extra woningen?

 ja
 nee
 dat hangt van de invulling af


multiple: Vraag 4.4 Hoe groot zou een nieuwbouwplan volgens u mogen worden?

 Maximaal 5 woningen
 Maximaal 10 woningen
 Maximaal 15 woningen
 Groter dan 15 woningen