Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde, Toelichting

  Waarom deze vragenlijst?
In 2021 hebben we vanuit het dorp vragen gekregen over de mogelijkheden voor levensloopbestendig bouwen in Zuidwolde Er is ook een steeds groter tekort ontstaan aan geschikte huur- en koopwoningen. Dat speelt in de hele gemeente en daarom heeft de gemeente Het Hogeland eind 2020 haar woonvisie gepubliceerd. Daarbij wordt veel aan de dorpen overgelaten. PBZ wil graag met de gemeente en woningcorporatie Wierden en Borgen in gesprek over de uitwerking van de woonvisie voor ons dorp.

 Wat zijn uw woonwensen?

PBZ wil graag van de inwoners van Zuidwolde weten waaraan behoefte is in ons dorp. Willen veel inwoners  een grotere woning, of juist een kleinere woning? Wat is nodig om in de huidige woning te kunnen blijven wonen als u dat wilt? Moet de woning beter geschikt worden gemaakt voor ouderen? Zijn er inwoners die van een huurwoning naar een koopwoning willen of andersom? Wilt u uw woning energiezuiniger maken? Hoeveel Zuidwoldenaren zijn tevreden met hun woning en willen niets veranderen?

 Woonwensen van de kinderen

 Ook willen we graag zichtbaar maken of er nieuwe huishoudens bij komen. Heeft u kinderen die nog thuis wonen en tussen nu en 10 jaar op zoek gaan naar een woning in Zuidwolde? Heeft u kinderen die in Zuidwolde gewoond hebben, nu ergens anders wonen, maar graag weer terug willen? Zij kunnen de vragenlijst ook invullen. Stuur de uitnodigingsmail dan door of geef ze de flyer.

 De vragenlijst bestaat uit vier delen

Onderdeel 1 vraagt algemene informatie over uw huidige woonsituatie.

Onderdeel 2 gaat over woonwensen voor een andere woning (verhuiswensen).

Onderdeel 3 gaat over verbetering en verduurzaming van uw huidige woning.

Onderdeel 4 gaat over de mogelijkheid en de wenselijkheid van nieuwbouw in het dorp.

De antwoorden zijn anoniem
U kunt de Vragenlijst
Woonwensen anoniem invullen. De gegevens van de individuele vragenlijsten worden ook niet gedeeld met anderen. Alleen de uitkomst wordt besproken in een speciale PBZ-vergadering voor alle inwoners van Zuidwolde. Over het eindresultaat overleggen we daarna met de gemeente Het Hogeland en woningcorporatie Wierden en Borgen. Als u contact wilt met PBZ, of via PBZ met een andere organisatie, dan kunt u onderaan de enquête uw contactgegevens invullen.

 Online zelf doen of met hulp
Als u het ingewikkeld vindt om de enquête op de computer in te vullen of u heeft geen computer, dan kunnen we helpen. Neem dan contact op met PBZ via het bestuur, of kom op 4 april naar De Kern voor hulp bij het invullen en ook voor de beantwoording van vragen. Op 22 april zijn we ook op de huiskamermiddag van VoorElkaar om te helpen met invullen of vragen te beantwoorden.

 Mailen kan ook naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersonen: Fenna Klasens, Schoolstraat 7 (050-3015346), Bernardie Sombekke, Tuinbouwstraat 5 (06-10128232) en Nico Schutte, Noordwolderweg 5 (050-3010408)         

Tips
In de inleiding van de Vragenlijst staan nog wat tips over hoe alles werkt. Het invullen kost u tussen 15 en 30 minuten. Alvast heel hartelijk dank namens heel Zuidwolde voor uw medewerking!

 

Het bestuur van  Plaatselijk Belang Zuidwolde