Uitnodiging voor alle inwoners van Zuidwolde

 Maandag 4 april vanaf 19.30 u.
Aftrap van het onderzoek Woonwensen Zuidwolde in De Kern

 

Wonen in Zuidwolde is een voorrecht: dicht bij de stad, in het groen.

 In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de woningmarkt. Daarom willen we graag horen hoe de inwoners van Zuidwolde denken over dit onderwerp. Zien we mogelijkheden om jongeren een woning te bieden? Kunnen ouderen in hun woning blijven wonen, of moet die aangepast worden? Of gaan ze liever verhuizen naar een meer geschikte woning in bijv. een woonhofje?

Om dit helder te maken vragen we als Plaatselijk Belang Zuidwolde alle huishoudens in het dorp om de Vragenlijst Woonwensen in te vullen. Zo willen we zicht krijgen op uw tevredenheid over uw huidige woning en willen we wensen voor nieuwe woningen in beeld brengen.

 De vragenlijst staat tot eind mei online en is te bereiken via de site van PBZ: www.pbzuidwolde.nl, klik op het tabblad ‘Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde’

 Omdat u misschien op een aantal vragen niet zomaar een antwoord weet, organiseren we op maandag 4 april vanaf 19.30 u. de aftrap van ons onderzoek in De Kern. Daar zal de vragenlijst kort worden toegelicht. Er komt een informatiemarkt waar iedereen met zijn vragen terecht kan. Er zullen deskundigen aanwezig zijn op een aantal terreinen die met wonen te maken hebben. Zij zijn beschikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Als u dat wilt kunnen we u ook meteen helpen met het invullen van de vragenlijst, als u zelf geen computer heeft bijvoorbeeld of als u het lastig vindt de lijst online in te vullen.

Als u er op 4 april niet bij kunt zijn kunnen we u ook op 22 april van 14.30 tot 16 u. helpen bij een huiskamerbijeenkomst van VoorElkaar Burenhulp in Het Groenland. We kunnen ook bij u thuis komen als u dat liever heeft.

 Met de gegevens die we via de vragenlijst verzameld hebben gaan we in gesprek met de inwoners, de woningcorporatie Wierden en Borgen en de gemeente Het Hogeland.

Alvast dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet

Plaatselijk Belang Zuidwolde

 Heeft u vragen over de vragenlijst of heeft u hulp nodig, dan helpt PBZ u graag verder
(zie de toelichting op de achterkant voor meer informatie)