In het najaar van 2021 is de Werkgroep Wonen gevormd. Aanleiding is het plan van PBZ om een Woonvisie Zuidwolde te maken. De werkgroep heeft zichzelf als eerste de taak gesteld om een enquête op te stellen waarin de inwoners van Zuidwolde gevraagd wordt naar hun woonwensen.

Het heeft helaas nogal lang geduurd voordat de enquête klaar was om gepubliceerd te worden. Dat heeft alles te maken met de coronaregels waardoor er een hele tijd niet vergaderd kon worden. Inmiddels staat de enquête online.

De enquête bestaat uit een vragenlijst die online ingevuld kan worden. Dat kan volledig anoniem.

Op 4 april vindt er een bijeenkomst plaats in de Kern waar de vragenlijst toegelicht zal worden. Daar zal ook een aantal deskundigen aanwezig zal zijn op diverse deelgebieden die met de gestelde vragen te maken hebben. Iedereen is daar welkom om zicht te informeren. Ook kan de vragenlijst ter plekke worden ingevuld, al dan niet met hulp van een van de werkgroepleden.

Zie ook de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst en de toelichting daarop.