In het najaar van 2021 is de Werkgroep Wonen gevormd. Aanleiding is het plan van PBZ om een Woonvisie Zuidwolde te maken. De werkgroep heeft zichzelf als eerste de taak gesteld om een enquête op te stellen waarin de inwoners van Zuidwolde gevraagd wordt naar hun woonwensen.

Het heeft helaas nogal lang geduurd voordat de enquête klaar was om gepubliceerd te worden. Dat heeft alles te maken met de coronaregels waardoor er een hele tijd niet vergaderd kon worden. Inmiddels staat de enquête online.

De enquête bestaat uit een vragenlijst die online ingevuld kan worden. Dat kan volledig anoniem.

Op 4 april vindt er een bijeenkomst plaats in de Kern waar de vragenlijst toegelicht zal worden. Daar zal ook een aantal deskundigen aanwezig zal zijn op diverse deelgebieden die met de gestelde vragen te maken hebben. Iedereen is daar welkom om zicht te informeren. Ook kan de vragenlijst ter plekke worden ingevuld, al dan niet met hulp van een van de werkgroepleden.

Zie ook de uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst en de toelichting daarop.

Hieronder vindt u ter informatie de complete vragenlijst zoals die toegankelijk was via ThesisTools.


multiple: Vraag 1.1 Hoe is de samenstelling van uw huishouding?

 Alleenstaand
 Alleenstaand met kind(eren) tot 18 jaar
 Alleenstaand met kind(eren) boven 18 jaar
 Gehuwd/samenwonend zonder kinderen
 Gehuwd/samenwonend met kind(eren) tot 18 jaar
 Gehuwd/samenwonend met kind(eren) boven 18 jaar
 Inwonend bij ouders
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 1.2 Hoe is uw woonsituatie nu?

 Ik woon in een koopwoning
 Ik woon in een huurwoning van Wierden en Borgen
 Ik woon in een huurwoning van een particuliere verhuurder
 Ik woon op kamers
 Ik woon op een woonboot
 Anders: Geef hierna aan hoe uw woonsituatie is


multiple: Vraag 1.3 waar woont u nu?

 In Zuidwolde
 Niet in Zuidwolde. Ik heb vroeger wel in Zuidwolde gewoond


multiple: Vraag 1.4 Hoe oud bent u?

 Jonger dan 18 jaar
 Tussen 18 en 30 jaar
 Tussen 30 en 60 jaar
 Ouder dan 60 jaar


multiple: Vraag 1.5 Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?

 Zeer tevreden
 Tevreden
 Matig tevreden
 Ontevreden


multiple: Vraag 1.6 Verhuiswensen

 Ik heb geen behoefte aan een andere woning
 Ik wil of moet binnenkort naar een andere woning
 Ik denk dat ik binnen 10 jaar naar een andere woning wil of moet
 Ik heb vroeger in Zuidwolde gewoond en wil graag terug


multiple: Vraag 2.1 Op welke termijn wilt u een andere woning?

 Tussen nu en 2 jaar
 Tussen 2 en 5 jaar
 Over 5 jaar of langer


multiple: Vraag 2.2 Waar wilt u (te zijner tijd) naar toe verhuizen?

 Binnen Zuidwolde
 Niet in Zuidwolde maar wel binnen de gemeente Het Hogeland
 Naar een plaats buiten de gemeente Het Hogeland


multiple: Vraag 2.3.1 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die met de woning te maken hebben

 De woning voldoet niet meer aan de eisen
 Ik wil van een koop- naar een huurwoning
 Ik wil van een huur- naar een koopwoning


multiple: Vraag 2.3.2 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die te maken hebben met de woonomgeving

 Er zijn te weinig voorzieningen in de buurt (winkels, bank, postkantoor, medische voorzieningen enz.)
 Ik wil naar een andere woonbuurt


multiple: Vraag 2.3.3 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Overige redenen

 Persoonlijke redenen (bijv. verandering van de grootte van het huishouden)
 Werk of studie
 Zelfstandig gaan wonen, uit huis gaan
 Anders: vul hierna de andere redenen in


multiple: Vraag 2.4 Verhuiswensen Koop- of huurwoning of een andere mogelijkheid?

 Ik wil verhuizen naar een koopwoning
 Ik wil verhuizen naar een huurwoning
 Ik wil een bouwkavel kopen en daar zelf een huis op bouwen
 Ik wil een bestaande woning splitsen en in een deel daarvan (blijven) wonen
 Ik wil bij mijn eigen woning een levensloopbestendige tweede woning bouwen en daar gaan wonen
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.5 Welk soort woning zoekt u (te zijner tijd)?

 appartement
 tussenwoning
 hoekwoning
 twee-onder-één-kap
 vrijstaande woning
 Tiny House (kleine woning van maximaal 50 m2)
 woonboot
 anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.6 Waar moet de woning verder nog aan voldoen? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)

 Geschikt voor ouderen: levensloopbestendig, wonen, slapen en badkamer gelijkvloers
 Ouderenwoning met zorg
 Woonhofje voor ouderen
 Woonhofje voor een gemengde leeftijdsgroep
 Meergeneratiewoning (meerdere generaties onder één dak of apart wonend op het zelfde perceel)
 Starterswoning met minimale uitrusting
 Energieneutrale woning
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 2.7 In welke prijsklasse zou u (te zijner tijd) een woning willen kopen?

 tot € 100.000 (voor een Tiny House)
 tot € 200.000
 tot € 400.000
 tot € 650.000
 meer dan € 650.000


multiple: Vraag 2.8 Als u een bouwkavel zou kunnen kopen, hoe groot moet dat dan minimaal zijn?

 150-250 m2
 250-400 m2
 400-600 m2
 meer dan 600 m2


multiple: Vraag 2.9 In welke prijsklasse zoekt op (te zijner tijd) een huurwoning?

 max. € 442 per maand (woontoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar)
 max. € 633 per maand (huurgrens voor toewijzing aan 1 0f 2-persoons huishoudens)
 max. € 678 per maand (huurgrens voor toewijzing aan grotere huishoudens)
 max. € 763 per maand (maximale huur voor sociale huurwoningen)
 meer dan €763 per mand (vrije sector huurwoning)


multiple: Vraag 3.1 Van welk bouwjaar is uw woning?

 Voor 1950
 1950-1970
 1970-1990
 1990-2000
 na 2000


multiple: Vraag 3.2 Hoe kan uw woning worden verbeterd? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

 Verbetering van de onderhoudstoestand (achterstallig onderhoud)
 Minder onderhoudsgevoelig maken (bijv. kunststof kozijnen o.i.d)
 Aanpassing om langer zelfstandig te kunnen wonen (bijv. aanpassen badkamer of toilet, aanbrengen traplift, gelijkvloers maken wonen en slapen)
 Energiezuiniger maken
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.3 Wat is de onderhoudstoestand van uw woning?

 Uitstekend
 Goed
 Matig
 Slecht


multiple: Vraag 3.4 Hoe snel moet er onderhoud aan uw woning gepleegd worden?

 binnen 1 jaar
 binnen 2 jaar
 binnen 5 jaar
 over meer dan 5 jaar


multiple: Vraag 3.5 Wie geeft de opdracht voor het onderhoud?

 U zelf (als eigenaar)
 Wierden en Borgen
 De particuliere verhuurder


multiple: Vraag 3.6 Wat vindt u belangrijk bij uw besluit om onderhoud uit te laten voeren?

 De hoogte van de kosten
 Hulp bij het ontwerp (zelf zo min mogelijk kopzorg)
 Hulp bij uitvoering door u zelf (aanwijzingen voor de aanpak of daadwerkelijke hulp)
 Kwaliteit van uitvoering door het bouwbedrijf
 Duurzaamheid van de uitvoering
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.7 Als u géén onderhoud wilt laten uitvoeren, wat is dan de reden?

 Er is (voorlopig) geen onderhoud nodig
 Ik wil binnenkort verhuizen
 De kosten
 De rompslomp
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.8 Wilt u uw woning (laten) aanpassen aan uw woonwensen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

 Nee, aanpassing is niet nodig
 Ja, aanpassing is nodig om er te kunnen blijven wonen
 Ja, ik wil de woning (laten) aanpassen om die comfortabeler te maken
 Ja, ik wil de woning aanpassen om die mooier te maken
 Andere reden: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.9 Welke bouwkundige aanpassingen wilt u (laten) aanbrengen om in de woning te kunnen blijven wonen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

 Aanpassen van badkamer, toilet en dergelijke
 Plaatsen traplift
 Aanpassen van de indeling (bijv. wonen, slapen en badkamer gelijkvloers)
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.10 Wat is het energielabel van uw woning?

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 Dat weet ik niet of het energielabel is nog niet vastgesteld


multiple: Vraag 3.11 Wilt u uw woning energiezuiniger (laten) maken?

 Ja
 Nee


multiple: Vraag 3.12 Op welke manier wilt u de woning energiezuiniger (laten) maken?

 Isolatie (dak, wanden, vloer en/of ramen)
 Zonnepanelen
 Warmtepomp
 Aansluiting op een warmtenet (Energiecoöperatie Durabel ontwikkelt een warmtenet voor Zuidwolde)
 Ik weet het niet
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.13 Waarom wilt u de woning niet energiezuiniger laten maken?

 De woning is al (voldoende) energiezuinig
 Ik wil (op termijn) verhuizen
 Het is te veel rompslomp
 Het is bouwkundig te ingrijpend
 Het kost te veel
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.14 Van wie zou u hulp willen bij de planning en uitvoering van een woningverbetering?

 Ik hoef geen hulp. Ik regel alles zelf
 Ik wil begeleiding van of via Durabel (de energiecoöperatie van Zuidwolde)
 Ik wil begeleiding door een energiecoach van de gemeente
 Ik wil begeleiding door een WMO-adviseur van de gemeente (via de WMO kunnen maatregelen die het mogelijk maken in een woning te blijven wonen onder voorwaarden gefinancierd worden)
 Ik wil begeleiding door een commercieel bureau
 Ik wil begeleiding door een aannemer of architect
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.15 Van wie zou u advies willen over de financiering van een woningverbetering?

 Ik weet er zelf voldoende van en heb daarom geen advies nodig
 Advies door Energiecoöperatie Durabel
 Advies door een energiecoach van de gemeente
 Advies door een WMO-adviseur van de gemeente
 Advies door een onafhankelijk financieel adviseur
 Advies door mijn bank
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 3.16 Van wie zou u begeleiding willen bij het aankaarten van de gewenste verbeteringen bij de verhuurder?

 Begeleiding door Wierden en Borgen
 Begeleiding door het Huurdersplatform
 Begeleiding door een energiecoach van de gemeente (bij energiebesparende maatregelen)
 Begeleiding door Durabel (bij energiebesparende maatregelen)
 Begeleiding door een WMO-adviseur van de gemeente (via de WMO kunnen bepaalde voorzieningen waardoor u langer in de woning kunt blijven wonen onder voorwaarden gesubsidieerd worden)
 Anders: Vul hierna uw antwoord in


multiplemax: Vraag 4.1 Vindt u dat er in Zuidwolde extra woningen gebouwd zouden kunnen worden?

 ja
 nee


multiple: Vraag 4.2 Welke mogelijkheden voor extra woningen hebben uw voorkeur?

 Uitbreiding (nieuwbouw buiten de bestaande bebouwing)
 Inbreiding (opvullen van lege plekken)
 Splitsing van bestaande panden in meerdere wooneenheden
 Herontwikkeling van bestaande panden door ze een woonbestemming te geven
 Sloop van bestaande panden en nieuwbouw
 Anders: vul hierna uw antwoord in


multiple: Vraag 4.3 Denkt u dat er in of rond Zuidwolde een goede locatie te vinden is voor extra woningen?

 ja
 nee
 dat hangt van de invulling af


multiple: Vraag 4.4 Hoe groot zou een nieuwbouwplan volgens u mogen worden?

 Maximaal 5 woningen
 Maximaal 10 woningen
 Maximaal 15 woningen
 Groter dan 15 woningen

 

Hieronder vindt u de resultaten van de enquête in de vorm van blokverdelingen. Per antwoord is aangegeven hoeveel personen dat antwoord hebben gegeven en hoeveel procent van het totale aantal antwoorden op die vraag dat was. Als er individuele opmerkingen bij een antwoord geplaatst konden worden staan die er bij. De leesbaarheid is door de groene kleur van de balken niet optimaal. Onze excuses daarvoor, maar daar kunnen we niets aan veranderen. Omdat we de leesbaarheid toch zo goed mogelijk wilden maken is het een vrij lang document geworden. Houd daar rekening mee.

 

 Woonwensen Zuidwolde 2022


Vraag 1.1 Hoe is de samenstelling van uw huishouding?

Alleenstaand

# 33 | 14.6%

 

 

Alleenstaand_met_kind(eren)_tot_18_jaar

# 9 | 4.0%

 

 

Alleenstaand_met_kind(eren)_boven_18_jaar

# 3 | 1.3%

 

 

Gehuwd/samenwonend_zonder_kinderen

# 106 | 46.9%

 

 

Gehuwd/samenwonend_met_kind(eren)_tot_18_jaar

# 47 | 20.8%

 

 

Gehuwd/samenwonend_met_kind(eren)_boven_18_jaar

# 23 | 10.2%

 

 

Inwonend_bij_ouders

# 4 | 1.8%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 4 | 1.8%

 

wonen bij kinderen in

Gehuwd met uitwonende kinderen

Geregistreerd partner en partner heeft twee kinderen (co ouderschap) dus samengesteld gezin.

 

 

 

 

n = 226Vraag 1.2 Hoe is uw woonsituatie nu?

Ik_woon_in_een_koopwoning

# 190 | 84.1%

 

 

Ik_woon_in_een_huurwoning_van_Wierden_en_Borgen

# 20 | 8.8%

 

 

Ik_woon_in_een_huurwoning_van_een_particuliere_verhuurder

# 5 | 2.2%

 

 

Ik_woon_op_kamers

# 1 | 0.4%

 

 

Ik_woon_op_een_woonboot

# 6 | 2.7%

 

 

Anders:_Geef_hierna_aan_hoe_uw_woonsituatie_is

# 4 | 1.8%

 wonen bij kinderen in

Bedrijfswoning

Sociale huurwoning

Bij ouders

 

n = 226Vraag 1.3 waar woont u nu?

In_Zuidwolde

# 211 | 93.4%

 

 

Niet_in_Zuidwolde._Ik_heb_vroeger_wel_in_Zuidwolde_gewoond

# 15 | 6.6%

 

 

n = 226Vraag 1.4 Hoe oud bent u?

Jonger_dan_18_jaar

 

 

Tussen_18_en_30_jaar

# 18 | 8.0%

 

 

Tussen_30_en_60_jaar

# 104 | 46.0%

 

 

Ouder_dan_60_jaar

# 103 | 45.6%

 

 

n = 226Vraag 1.5 Hoe tevreden bent u met uw huidige woning?

Zeer_tevreden

# 134 | 59.3%

 

 

Tevreden

# 74 | 32.7%

 

 

Matig_tevreden

# 17 | 7.5%

 

 

Ontevreden

# 3 | 1.3%

 

 

n = 226Vraag 1.6 Verhuiswensen

Ik_heb_geen_behoefte_aan_een_andere_woning

# 138 | 61.1%

 

 

Ik_wil_of_moet_binnenkort_naar_een_andere_woning

# 16 | 7.1%

 

 

Ik_denk_dat_ik_binnen_10_jaar_naar_een_andere_woning_wil_of_moet

# 64 | 28.3%

 

 

Ik_heb_vroeger_in_Zuidwolde_gewoond_en_wil_graag_terug

# 8 | 3.5%

 

 

n = 226Vraag 2.1 Op welke termijn wilt u een andere woning?

Tussen_nu_en_2_jaar

# 20 | 22.7%

 

 

Tussen_2_en_5_jaar

# 27 | 30.7%

 

 

Over_5_jaar_of_langer

# 41 | 46.6%

 

 

n = 87Vraag 2.2 Waar wilt u (te zijner tijd) naar toe verhuizen?

Binnen_Zuidwolde

# 64 | 72.7%

 

 

Niet_in_Zuidwolde_maar_wel_binnen_de_gemeente_Het_Hogeland

# 9 | 10.2%

 

 

Naar_een_plaats_buiten_de_gemeente_Het_Hogeland

# 20 | 22.7%

 

 

n = 87Vraag 2.3.1 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die met de woning te maken hebben

De_woning_voldoet_niet_meer_aan_de_eisen

# 59 | 67.0%

 

 

Ik_wil_van_een_koop_naar_een_huurwoning

# 12 | 13.6%

 

 

Ik_wil_van_een_huur_naar_een_koopwoning

# 5 | 5.7%

 

 

n = 87Vraag 2.3.2 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Redenen die te maken hebben met de woonomgeving

Er_zijn_te_weinig_voorzieningen_in_de_buurt_(winkels,_bank,_postkantoor,_medische_voorzieningen_enz.)

# 23 | 26.1%

 

 

Ik_wil_naar_een_andere_woonbuurt

# 22 | 25.0%

 

 

n = 87Vraag 2.3.3 Waarom wilt u (te zijner tijd) verhuizen? Overige redenen

Persoonlijke_redenen_(bijv._verandering_van_de_grootte_van_het_huishouden)

# 44 | 50.0%

 

 

Werk_of_studie

# 5 | 5.7%

 

 

Zelfstandig_gaan_wonen,_uit_huis_gaan

# 4 | 4.5%

 

 

Anders:_vul_hierna_de_andere_redenen_in

# 38 | 43.2%

-            gezien de leeftijd wil ik nog comfortabel wonen .

-           Rustiger

-           kleiner willen wonen i.v.m. leeftijd en liefst in een zelfstandige woonvorm met kleine tuin

-           Huidige woning wordt te groot met veel tuin. Willen graag kleiner gaan wonen . Met slaapkamer en badkamer beneden

-           leeftijd dus kleiner wonen

-           Ouder worden

-           huis te groot

-           De leeftijd,het huis niet meer kunnen onderhouden.

-           huis te groot, ik te oud

-           Leeftijd

-           ouder worden, kleiner wonen, slaapkamer/badkamer beneden

-           ik wil een levensloop bestendige woning.

-           Eventueel naar een kleinere woning vanwege leeftijd

-           Grotere tuin, meer 'buiten' wonen.

-           Levensloopbestendig wonen

-           Ben nu 72 jaar, misscien dan toe aan kleiner wonen.

-           Het huis is te groot en te bewerkelijk

-           Wij zouden graag een kangaroe woning willen bouwen  i.v.m. de zorg voor mijn moeder

-           Vrijstaand

-           Levensloop bestendig wonen.

-           Financieel

-           leeftijd gezondheid

-           Alles gelijkvloers ivm kan niet meer traplopen

-           kleiner eb gelijkvloers

-           vanwege leeftijd en met het oog op de toekomst; gelijkvloers wonen

-           Meer tuin

-           Levensloopbestendig

-           Slaapkamer beneden plus douche

-           wegens lichamelijke klachten

-           Alles gelijkvloers, onderhoudsarm, geen grote tuin

-           Zuidwolde is en blijft een mooi dorp. Als ik de kans krijg om terug te gaan dan zou ik die nemen.

-           Starten van een B&B in Zuidwolde of elders in Europa

-           Groter huis

-           Levensloop woning

-           Ik vind de verkeersdrukte veel te veel vermeerderd met zwaar vracht- en - landbouwverkeer.. in mijn straat.

-           Kleiner wonen met minder onderhoud huis en tuin

 

n = 87Vraag 2.4 Verhuiswensen Koop- of huurwoning of een andere mogelijkheid?

Ik_wil_verhuizen_naar_een_koopwoning

# 36 | 40.9%

 

 

Ik_wil_verhuizen_naar_een_huurwoning

# 16 | 18.2%

 

 

Ik_wil_een_bouwkavel_kopen_en_daar_zelf_een_huis_op_bouwen

# 11 | 12.5%

 

 

Ik_wil_een_bestaande_woning_splitsen_en_in_een_deel_daarvan_(blijven)_wonen

 

 

Ik_wil_bij_mijn_eigen_woning_een_levensloopbestendige_tweede_woning_bouwen_en_daar_gaan_wonen

# 7 | 8.0%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 18 | 20.5%

-              naar een appartement

-           Naar een levensloopbestendige koopwoning

-           Naar een Levensloopbestendige koopwoning

-           een kleine zelfstandige woning voor ouderen met mogenlijkheid tot verzorging. .Een vergrote bejaardenwoning.

-           Nog niet bekend

-           Verhuizen naar een levensloopbestendige koopwoning

-           Op onze weiland een levensloop bestendig woning bouwen.

-           splitsen, koop of huur, hangt er vanaf

-           Weet ik niet

-           Ik wil verhuizen naar een andere koopwoning, een bestaande woning splitsen en er met iemand anders gaan wonen (in het andere deel) of een bouwkavel kopen en daar een huis/huizen op bouwen.

-           Kleiner wonen.

-           Liefste met een tuin

-           Ik word moeilijker ter been en wil graag een ruime gelijkvloerse woning. Op de beganegrond. Bijvoorbeeld een (geschakelde) patiowoning.

-           naar een appartement

-           Ik ga binnenkort verhuizen naar koopwoning

 

n = 87Vraag 2.5 Welk soort woning zoekt u (te zijner tijd)?

appartement

# 24 | 27.3%

 

 

tussenwoning

# 3 | 3.4%

 

 

hoekwoning

# 7 | 8.0%

 

 

twee_onder_één_kap

# 9 | 10.2%

 

 

vrijstaande_woning

# 36 | 40.9%

 

 

Tiny_House_(kleine_woning_van_maximaal_50_m2)

# 10 | 11.4%

 

 

woonboot

# 1 | 1.1%

 

 

anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 23 | 26.1%

-            Of een woning in een hofje

-           Vrijstaand of hofje

-           tiny house met 50 m2

-           Levensloop bestendige woning. Bv een bungalow

-           Levensloopbestendige woning

-           Levensloopbestendige woning

-           dat hangt sterk van de woning af

-           Weet ik niet precies, maar tezij ertokd minder groot en minder tuin

-           gelijkvloers met kleine tuin

-           Kangaroe woning ( 2 woonhuizen aan elkaar)

-           betaalbare woning

-           Maakt niet zo veel uit als het maar wel een beetje ruim is

-           Alles behalve appartement ik heb wel liever een tuin

-           Een geschakelde patiobungalow met voldoend ruimte en buitenruimte

-           gelijkvloers grondgebonden appartement (bijvoorbeeld een patiowoning)

-           Levensloop

-           Seniorenwoning

-           Appartementencomplex

-          Ik ga binnenkort verhuizen naar koopwoning

-          Levensloopwoning

 

n = 87Vraag 2.6 Waar moet de woning verder nog aan voldoen? (u kunt meerdere antwoorden aankruisen)

Geschikt_voor_ouderen:_levensloopbestendig,_wonen,_slapen_en_badkamer_gelijkvloers

# 52 | 59.1%

 

 

Ouderenwoning_met_zorg

# 4 | 4.5%

 

 

Woonhofje_voor_ouderen

# 14 | 15.9%

 

 

Woonhofje_voor_een_gemengde_leeftijdsgroep

# 20 | 22.7%

 

 

Meergeneratiewoning_(meerdere_generaties_onder_één_dak_of_apart_wonend_op_het_zelfde_perceel)

# 7 | 8.0%

 

 

Starterswoning_met_minimale_uitrusting

# 9 | 10.2%

 

 

Energieneutrale_woning

# 34 | 38.6%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 10 | 11.4%

-             Stille buurt

-           Aardbevingbestendig / landelijk

-           minstens 5 slaapkamers

-           Studentenwoning

-           Liefst nieuwbouw

-           Energiezuinig en gasloos.

-           Geschikt (te maken) voor (gedeeltelijke) verhuur

-           Kleinere tuin

 

n = 87Vraag 2.7 In welke prijsklasse zou u (te zijner tijd) een woning willen kopen?

tot_€_100.000_(voor_een_Tiny_House)

# 1 | 2.1%

 

 

tot_€_200.000

# 8 | 17.0%

 

 

tot_€_400.000

# 26 | 55.3%

 

 

tot_€_650.000

# 12 | 25.5%

 

 

meer_dan_€_650.000

 

 

n = 87Vraag 2.8 Als u een bouwkavel zou kunnen kopen, hoe groot moet dat dan minimaal zijn?

150_250_m2

# 10 | 21.3%

 

 

250_400_m2

# 18 | 38.3%

 

 

400_600_m2

# 7 | 14.9%

 

 

meer_dan_600_m2

# 7 | 14.9%

 

 

n = 87Vraag 2.9 In welke prijsklasse zoekt op (te zijner tijd) een huurwoning?

max._€_442_per_maand_(woontoeslaggrens_voor_jongeren_tot_23_jaar)

 

 

max._€_633_per_maand_(huurgrens_voor_toewijzing_aan_1_0f_2_persoons_huishoudens)

# 8 | 50.0%

 

 

max._€_678_per_maand_(huurgrens_voor_toewijzing_aan_grotere_huishoudens)

 

 

max._€_763_per_maand_(maximale_huur_voor_sociale_huurwoningen)

# 8 | 50.0%

 

 

meer_dan_€763_per_mand_(vrije_sector_huurwoning)

 

 

n = 87Vraag 3.1 Van welk bouwjaar is uw woning?

Voor_1950

# 92 | 40.7%

 

 

1950_1970

# 49 | 21.7%

 

 

1970_1990

# 43 | 19.0%

 

 

1990_2000

# 19 | 8.4%

 

 

na_2000

# 19 | 8.4%

 

 

n = 226Vraag 3.2 Hoe kan uw woning worden verbeterd? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

Verbetering_van_de_onderhoudstoestand_(achterstallig_onderhoud)

# 42 | 18.6%

 

 

Minder_onderhoudsgevoelig_maken_(bijv._kunststof_kozijnen_o.i.d)

# 46 | 20.4%

 

 

Aanpassing_om_langer_zelfstandig_te_kunnen_wonen_(bijv._aanpassen_badkamer_of_toilet,_aanbrengen_traplift,_gelijkvloers_maken_wonen_en_slapen)

# 44 | 19.5%

 

 

Energiezuiniger_maken

# 166 | 73.5%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 20 | 8.8%

-             niet verbeteren

-           Woning is okay

-           alles is net nieuw

-           Niet van toepassing

-           De meeste mogelijkheden zijn met mijn budget uitgeput

-           Deze woning is te groot voor ons en vergt veel onderhoud

-           Isoleren, koude woning.

-           Modernisering natte ruimtes

-           niet heeft energielabel A+++

-           niet van toepassing

-           Vergroten

-           overdracht kinderen

-           Extra slaapkamers creeren, verbinding van hoofdhuis met bijhuis, energiezuiniger maken

-           Verbouwen oa sanitair, keuken

-           isoleren, cv instalatie, vaste riool, nieuwe keuken, nieuwe badkamer, aanbouw, - zonnepanelen en vooral moderisere

-          onze woning wordt eind dit jaar verbeterd van label E/G naar label A

-          Houten vloer vervangen door gietvloer met vloerverwarming

 

n = 226Vraag 3.3 Wat is de onderhoudstoestand van uw woning?

Uitstekend

# 40 | 17.7%

 

 

Goed

# 158 | 69.9%

 

 

Matig

# 24 | 10.6%

 

 

Slecht

# 2 | 0.9%

 

 

n = 226Vraag 3.4 Hoe snel moet er onderhoud aan uw woning gepleegd worden?

binnen_1_jaar

# 32 | 14.2%

 

 

binnen_2_jaar

# 54 | 23.9%

 

 

binnen_5_jaar

# 72 | 31.9%

 

 

over_meer_dan_5_jaar

# 60 | 26.5%

 

 

n = 226Vraag 3.5 Wie geeft de opdracht voor het onderhoud?

U_zelf_(als_eigenaar)

# 196 | 86.7%

 

 

Wierden_en_Borgen

# 19 | 8.4%

 

 

De_particuliere_verhuurder

# 5 | 2.2%

 

 

n = 226Vraag 3.6 Wat vindt u belangrijk bij uw besluit om onderhoud uit te laten voeren?

De_hoogte_van_de_kosten

# 118 | 58.4%

 

 

Hulp_bij_het_ontwerp_(zelf_zo_min_mogelijk_kopzorg)

# 19 | 9.4%

 

 

Hulp_bij_uitvoering_door_u_zelf_(aanwijzingen_voor_de_aanpak_of_daadwerkelijke_hulp)

# 21 | 10.4%

 

 

Kwaliteit_van_uitvoering_door_het_bouwbedrijf

# 116 | 57.4%

 

 

Duurzaamheid_van_de_uitvoering

# 92 | 45.5%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 5 | 2.5%

-             urgentie van het onderhoud

-           Noodzaak

-           ivm verlaten woning geen ondergoud door ons uitvoeren

-           Betrouwbaarheid, lange termijn oplossingen

-           nodig  of niet

 

n = 226Vraag 3.7 Als u géén onderhoud wilt laten uitvoeren, wat is dan de reden?

Er_is_(voorlopig)_geen_onderhoud_nodig

# 94 | 46.5%

 

 

Ik_wil_binnenkort_verhuizen

# 5 | 2.5%

 

 

De_kosten

# 27 | 13.4%

 

 

De_rompslomp

# 9 | 4.5%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 11 | 5.4%

-             Veel Aardbevingsschade

-           Huis moet in optimale conditie blijven

-           Het is nog niet nodig

-           Dit jaar wordt schilderwerk uitgevoerd.

-           Zolang als wij er wonen moet er af en toe onderhoud gepleegd worden

-           Doen veel zelf

- Uit huis gaan

- n.v.t.

- Ik ga binnenkort verhuizen

- zelf nog in staat om dit te doen.

 

n = 226Vraag 3.8 Wilt u uw woning (laten) aanpassen aan uw woonwensen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen

Nee,_aanpassing_is_niet_nodig

# 109 | 48.2%

 

 

Ja,_aanpassing_is_nodig_om_er_te_kunnen_blijven_wonen

# 29 | 12.8%

 

 

Ja,_ik_wil_de_woning_(laten)_aanpassen_om_die_comfortabeler_te_maken

# 63 | 27.9%

 

 

Ja,_ik_wil_de_woning_aanpassen_om_die_mooier_te_maken

# 40 | 17.7%

 

 

Andere_reden:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 18 | 8.0%

-             Woning energiezuiniger maken

-           aardbevingsschade verhelpen

-           Isoleren

-           Energieneutraal

-           voer zelf de aanpassingen uit, oa nieuwe keuken

-           de woning wordt te groot

-           alleen als verhuizen en nieuwbouw niet lukt

-           Voorlopig geen aanpassingen

-           Grotere zolder

-           nee, kan niet, geen mogelijkheid voor extra ruimte bij bouwen

-           Nee, ga verhuizen

-           Nee, want ik wil op korte termijn een andere woning

-           Vergroten v.d. woning

-           Graag zonnepanelen op het dak, warmtepomp etc.

-           Isoleren

-           Woning is recent verbouwd van school naar appartementen

-           van het gas af, maar niet op warmtenet wat  in Nederland duurder is dan voorgespiegeld

 

n = 226Vraag 3.9 Welke bouwkundige aanpassingen wilt u (laten) aanbrengen om in de woning te kunnen blijven wonen? U kunt meerdere antwoorden aankruisen.

Aanpassen_van_badkamer,_toilet_en_dergelijke

# 14 | 48.3%

 

 

Plaatsen_traplift

# 7 | 24.1%

 

 

Aanpassen_van_de_indeling_(bijv._wonen,_slapen_en_badkamer_gelijkvloers)

# 16 | 55.2%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 5 | 17.2%

-           Meer zonnepanelen en van het gas af

-           Graag van gas af

-           huis erg oud, weet niet of het nog zuiniger kan

-           spouwmuur isolatie en evt. HR +++ glas

-           afdoende alternatief voor gasvrij

-           Hout kachel

-           Gaan we nog verder informatie voor verzamelen

-           Inductie koken, uitbouw energiezuinig bouwen

-           Hybride pomp

-           weet op dit moment niet waar de winst te halen valt.  Nieuw glas , isolatie maar kosten is – ook een belangrijke factor in de huidige tijden . Kunt het maar een keer uitgeven

-           Energie zuinige apparaten

-           warmte lekken dichten

-          nog niet helemaal over uit. in ieder geval inductie gaan koken ipv gas

-          Heb al veel gedaan maar voor een oud huis zijn sommige dingen lastig

 

n = 226Vraag 3.10 Wat is het energielabel van uw woning?

A

# 13 | 5.8%

 

 

B

# 26 | 11.5%

 

 

C

# 21 | 9.3%

 

 

D

# 8 | 3.5%

 

 

E

# 9 | 4.0%

 

 

F

# 9 | 4.0%

 

 

G

# 9 | 4.0%

 

 

Dat_weet_ik_niet_of_het_energielabel_is_nog_niet_vastgesteld

# 128 | 56.6%

 

 

n = 226Vraag 3.11 Wilt u uw woning energiezuiniger (laten) maken?

Ja

# 177 | 78.3%

 

 

Nee

# 42 | 18.6%

 

 

n = 226Vraag 3.12 Op welke manier wilt u de woning energiezuiniger (laten) maken?

Isolatie_(dak,_wanden,_vloer_en/of_ramen)

# 89 | 50.3%

 

 

Zonnepanelen

# 72 | 40.7%

 

 

Warmtepomp

# 74 | 41.8%

 

 

Aansluiting_op_een_warmtenet_(Energiecoöperatie_Durabel_ontwikkelt_een_warmtenet_voor_Zuidwolde)

# 56 | 31.6%

 

 

Ik_weet_het_niet

# 18 | 10.2%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 15 | 8.5%

-           weet ik nog niet

-           Ik heb geen idee wat de bovenstaande mogelijkheden inhouden.

 

n = 226Vraag 3.13 Waarom wilt u de woning niet energiezuiniger laten maken?

De_woning_is_al_(voldoende)_energiezuinig

# 25 | 59.5%

 

 

Ik_wil_(op_termijn)_verhuizen

# 8 | 19.0%

 

 

Het_is_te_veel_rompslomp

# 3 | 7.1%

 

 

Het_is_bouwkundig_te_ingrijpend

# 5 | 11.9%

 

 

Het_kost_te_veel

# 5 | 11.9%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 4 | 9.5%

 n.v.t. omdat ik er nu geen verbeteringen nodig zijn

 

n = 226Vraag 3.14 Van wie zou u hulp willen bij de planning en uitvoering van een woningverbetering?

Ik_hoef_geen_hulp._Ik_regel_alles_zelf

# 15 | 57.7%

 

 

Ik_wil_begeleiding_van_of_via_Durabel_(de_energiecoöperatie_van_Zuidwolde)

# 4 | 15.4%

 

 

Ik_wil_begeleiding_door_een_energiecoach_van_de_gemeente

# 5 | 19.2%

 

 

Ik_wil_begeleiding_door_een_WMO_adviseur_van_de_gemeente_(via_de_WMO_kunnen_maatregelen_die_het_mogelijk_maken_in_een_woning_te_blijven_wonen_onder_voorwaarden_gefinancierd_worden)

# 4 | 15.4%

 

 

Ik_wil_begeleiding_door_een_commercieel_bureau

 

 

Ik_wil_begeleiding_door_een_aannemer_of_architect

# 4 | 15.4%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 1 | 3.8%

 

 

n = 226Vraag 3.15 Van wie zou u advies willen over de financiering van een woningverbetering?

Ik_weet_er_zelf_voldoende_van_en_heb_daarom_geen_advies_nodig

# 10 | 38.5%

 

 

Advies_door_Energiecoöperatie_Durabel

# 1 | 3.8%

 

 

Advies_door_een_energiecoach_van_de_gemeente

# 5 | 19.2%

 

 

Advies_door_een_WMO_adviseur_van_de_gemeente

# 5 | 19.2%

 

 

Advies_door_een_onafhankelijk_financieel_adviseur

# 4 | 15.4%

 

 

Advies_door_mijn_bank

# 3 | 11.5%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 2 | 7.7%

 

 

n = 226Vraag 3.16 Van wie zou u begeleiding willen bij het aankaarten van de gewenste verbeteringen bij de verhuurder?

Begeleiding_door_Wierden_en_Borgen

# 13 | 52.0%

 

 

Begeleiding_door_het_Huurdersplatform

# 9 | 36.0%

 

 

Begeleiding_door_een_energiecoach_van_de_gemeente_(bij_energiebesparende_maatregelen)

# 6 | 24.0%

 

 

Begeleiding_door_Durabel_(bij_energiebesparende_maatregelen)

# 4 | 16.0%

 

 

Begeleiding_door_een_WMO_adviseur_van_de_gemeente_(via_de_WMO_kunnen_bepaalde_voorzieningen_waardoor_u_langer_in_de_woning_kunt_blijven_wonen_onder_voorwaarden_gesubsidieerd_worden)

# 2 | 8.0%

 

 

Anders:_Vul_hierna_uw_antwoord_in

# 1 | 4.0%

 

 

n = 226Vraag 4.1 Vindt u dat er in Zuidwolde extra woningen gebouwd zouden kunnen worden?


Vraag 4.1 Vindt u dat er in Zuidwolde extra woningen gebouwd zouden kunnen worden?

ja

# 174 | 78.4%

 

 

nee

# 48 | 21.6%

 

 

n = 226Vraag 4.2 Welke mogelijkheden voor extra woningen hebben uw voorkeur?

Uitbreiding_(nieuwbouw_buiten_de_bestaande_bebouwing)

# 121 | 68.0%

 

 

Inbreiding_(opvullen_van_lege_plekken)

# 68 | 38.2%

 

 

Splitsing_van_bestaande_panden_in_meerdere_wooneenheden

# 32 | 18.0%

 

 

Herontwikkeling_van_bestaande_panden_door_ze_een_woonbestemming_te_geven

# 43 | 24.2%

 

 

Sloop_van_bestaande_panden_en_nieuwbouw

# 22 | 12.4%

 

 

Anders:_vul_hierna_uw_antwoord_in

# 15 | 8.4%

-           evt kleine uitbreiding Kosterijland, verder niet bouwen aan randen Zuidwolde. Groenbuffer met stad moet blijven

-           Kosterijland uitbreiden er kan zo een project aan vast gekoppeld

-           Beperkte uitbreiding buiten de bebouwing. Zeker geen opvulling lege plekken!

-           De bouwstop moet eerst vervallen

-           2e woning op een grote kavel.

-           Uitbreiding Kosterijland

-           Op dit moment geen idee

-           Aan de overkant van het boterdiep huisjes maken voor mensen die net uit huis willen

-           sta open voor diverse opties

-           Huurwoningen

-           Mogelijkheden geven om op eigen terrein te kunnen bouwen / wijzigen van bestemmingsplan

-           Appartementen

-           Tiny House

-           geen idee of het kan, waar er nog ruimte is. Maar misschien met een beetje meer inwoners komen bepaalde voorzieningen weer terug

 

n = 226Vraag 4.3 Denkt u dat er in of rond Zuidwolde een goede locatie te vinden is voor extra woningen?

ja

# 102 | 57.3%

 

 

nee

# 4 | 2.2%

 

 

dat_hangt_van_de_invulling_af

# 76 | 42.7%

 

 

n = 226Vraag 4.4 Hoe groot zou een nieuwbouwplan volgens u mogen worden?

Maximaal_5_woningen

# 13 | 7.3%

 

 

Maximaal_10_woningen

# 37 | 20.8%

 

 

Maximaal_15_woningen

# 59 | 33.1%

 

 

Groter_dan_15_woningen

# 63 | 35.4%

 

 

n = 226

 


 

Algemene opmerkingen:

-          prima initiatief om van de Akker wooneenheden te maken.Evt zou er nog uitbreiding met een paar huizen bij Kosterijland kunnen (wegen liggen er al). De huidige groenbuffer tussen stad en Zuidwolde moet in ieder geval blijven bestaan.
Hoe mooi zou het zijn als de niet bij het dorp passende kippenfabriek zou opdoeken/verhuizen naar geschiktere plek en op deze plek een aantal wooneenheden gebouwd kunnen worden. Ook zijn er wellicht boerderijen met schuur die te zijner tijd in de schuur wooneenheden willen creëren zoals op andere plekken nu ook al gebeurt.

-          Kosterijland is vroeger aangelegd met de mogelijkheid om het plan uit te breiden ik zou zeggen ga daar voor.
De wegen die dood lopen kunnen zo verlengd worden voor een mooie nieuw stuk zuidwolde

-          is er een soort van 'knarrenhof' mogelijk?

-          Zuidwolde is een betrekkelijk rustig dorp, ik zou er naar streven om dat rustige karakter te behouden
Die kans is er, helemaal nu er mogelijk een natuurbegraafplaats gaat grenzen aan het dorp ipv huizen

-          Er zijn in Zuidwolde toch geen panden waar een woonbestemming op kan komen of om te splitsen?
De enige optie is nieuwbouw, maar Zuidwolde moet een dorp met veel groen blijven.
Belangrijk zijn starterswoningen met een normale prijs/huur!!

-          Er zou wat meer aandacht aan aardbevingsschade, bouwkundige versterking en aardbevingsbestendig bouwen besteed kunnen worden.

-          Wij wonen hier heel mooi landelijk en vlakbij de stad, laat meerdere mensen hiervan genieten door uit te breiden.

-          De enquete ingevuld zoals dat nu op redelijk korte termijn realistisch lijkt. Kan zijn dat we in de toekomst terug willen naar de stad  of een huis nodig hebben met minder ‘hoogteverschillen'.

-          Een antwoord geven over mogelijke nieuwbouw in of rond het dorp is eigenlijk pas mogelijk nadat er plannen zijn neergelegd, dus het is belangrijk dat hierover in de toekomst inspraak wordt georganiseerd.,

-          Hopelijk komt er een kavel vrij om een kangaroe woning op te laten bouwen. Zo kunnen wij de zorg voor mij moeder op ons nemen en toch in het mooie zuidwolde blijven wonen

-          De relevantie van een aantal vragen is mij onduidelijk. Ik vraag mij ook af of vraagstelling en/of de voorgestelde antwoorden wel voldoende en juiste inzichten gaan geven op het doel van de enquete.

-          Er is behoefte aan starterswoningen (voor kinderen die in Zuidwolde hebben gewoon en graag weer terug willen) en seniorenwoningen met zorgmogelijkheden. Huidige bewoners die graag kleiner en gelijkvloers willen wonen hebben nauwelijks mogelijkheden evenals starters. Nieuwbouw kan daarin in voorzien. Verder de mogelijkheid voor vrije kavels waardoor ook doorstroming ontstaat. Alles vooral duurzaam. Tiny houses zijn geen oplossing en past ook niet in het dorp.

-          Het is moeilijk om sommige vragen over de woning en de toekomst te beantwoorden. Op dit moment weet ik niet hoeveel geld, hoeveel oppervlakte en wat voor soort huis wij in de toekomst zouden willen.

-          Buurtwinkel zou wel ideaal zijn.

-          Ondersteuning bij opdelen grote woningen in meerdere kleine, hofje, tiny house enz

-          Ik kon er niet helemaal mijn ei in kwijt. De veronderstelling is dat je vastomlijnde woonplannen hebt. Dat is niet het geval. We willen ooit een B&B met diverse faciliteiten aan huis beginnen. Dit kan in Zuidwolde, elders in de provincie of in een zonnig land. Voorlopig zijn we zeer tevreden met de door onszelf verbouwde woning in Zuidwolde.

-          Zuidwolde is en blijft een dorp. Moet niet veel groter  worden . De school die nu verbouwd is , is een mooi voorbeeld .. Oud en jong door elkaar . Nu zie je een golfbeweging . De laatste jaren komt er weer jeugd in het dorp , maar dat is een tijd niet zo geweest.  Je zag het  terug op de scholen . Een goede doorstroming  zou  mooi zijn .  Maar dan ben ja van heel factoren afhankelijk.

-          Er is woningnood in ons land. En er is veel vraag vanuit de stad Groningen naar nieuwbouw, ook in Zuidwolde. Dit maakt het toestaan van enige nieuwbouw in ons dorp maatschappelijk gezien wenselijk. Eventueel ook op uitleglocaties.

-          Uitbreiding is prima maar dan aansluitend bij al bestaande nieuwbouw. Er moet niet gebouwd worden op plekken waar het landelijke dorpsaanzicht beschadigd wordt!

-          Ik zou graag het dorpse karakter van Zuidwolde behouden zien. Geen nieuwbouwplannen alsjeblieft en uitbreidingen
 op plekken die nou juist zo karakteristiek  oud zijn.

-          Indien er toch woningen moeten komen dan is er een plan Kosterijland II ten noorden van het huidige Kosterijland.
Daar is het wegen stelsel in deze wijk ook op ontworpen. Uitbreiding langs de provinciale weg bij de begraafplaats is
 zeer ongewenst. Allereerst vanwege de verstoring van het dorpsgezicht vanuit het zuiden. Vanuit het oosten is
het dorpszicht toch al verpest door de wijk Kosterijland. Dus roep bij uitbreiding Kosterijland II in leven.
Ten tweede is in de toekomst uitbreiding van de begraafplaats vermoedelijk zeer wenselijk. Dit zou daar kunnen
plaats vinden. Ten derde is een ontsluiting van dit gebied langs de provinciale weg niet mogelijk.

-          We hebben ons toekomstbeeld nog niet helemaal duidelijk. Ouderenwoningen/hofje lijkt me ook zinvol
voor de doorstroming. Wij wonen bv in een huis wat straks te groot gaat worden mbt tot onderhoud en
zou een prima een gezin met kinderen in kunnen wonen. Wij willen dan naar een kleiner huis en hebben
daarbij wel onze woonwensen. Overleg lijkt me altijd zinnig voor verdere beeldvorming.

-          Ik zou niet willen dat er meer open ruimte gebruikt zou worden voor woningen. Voor mij is de charme van
Zuidwolde juist de kleinschaligheid. Het is goed zoals het is. De prijs zou op dit moment toch te hoog zijn
voor de doelgroep die echt woningen nodig hebben.

 

In dit stuk geven we een samenvatting van de antwoorden op de vragenlijst. Ook trekken we een paar conclusies.

 

Samenvatting Woonwensen Zuidwolde 2022

Inleiding

Eind maart heeft Plaatselijk Belang Zuidwolde (PBZ) de Vragenlijst Woonwensen Zuidwolde online gezet. Op 6 juni hadden 225 personen die vragenlijst ingevuld. Hierna noemen we die ‘deelnemers’. Wij hadden gehoopt op ongeveer 200 reacties, dus we vinden dat een uitstekende score. We gaan er van uit dat we van ongeveer de helft van de adressen in de bebouwde kom van Zuidwolde een reactie hebben gekregen. We hebben op 4 april tijdens de informatieavond die we hebben georganiseerd aangeboden om te assisteren bij het invullen van de vragenlijst. Daar is geen gebruik van gemaakt. Ook bij de tweede aangeboden gelegenheid voor assistentie tijdens een koffiemiddag van VoorElkaar Burenhulp heeft niemand om assistentie gevraagd. Het online invullen was dus voor vrijwel niemand een probleem.

De vragenlijst is opgesteld in nauw overleg met de Werkgroep Wonen die binnen PBZ is gevormd na de ALV van september 2021. De vragenlijst is gebaseerd op een vragenlijst die in Eenrum gebruikt is. Naar aanleiding van de inbreng van de 10 werkgroepleden, aangevuld door een tweetal externe deskundigen vanuit de KNHM Foundation, is die basis aanzienlijk aangepast en uitgebreid. We hebben twee keer fysiek kunnen vergaderen en regelmatig online contact gehad. Het resultaat wordt door alle werkgroepleden onderschreven.

Hierna volgt eerst onze eindconclusie, daarna volgt voor de geïnteresseerden een wat uitgebreidere uitwerking van de antwoorden.

Eindconclusie

Het wonen in Zuidwolde wordt duidelijk gewaardeerd. Alle individuele opmerkingen die daarover gaan noemen het dorpse karakter en spreken de wens uit dat te behouden. Van degenen die op termijn willen of moeten verhuizen wil dan ook driekwart in het dorp blijven.

In Zuidwolde is duidelijk behoefte aan levensloopbestendige woningen waar ouderen naar kunnen doorstromen als hun huidige woning niet meer geschikt is. Die behoefte bestaat vrij acuut voor een klein aantal inwoners, maar wordt op de wat langere termijn steeds groter. Uiteindelijk zou het voor het hele dorp om een groep van zo’n 75 huishoudens kunnen gaan. Maar weinig ouderen denken aan aanpassing van de huidige woning. Dat kan te maken hebben met de grootte van die woning, maar dat weten we niet zeker. De behoeftes van jongeren zijn minder duidelijk. Wel wordt 10 keer aangegeven dat men wel een Tiny House zou willen, niet alleen door jongeren overigens.

Voor degenen die in hun huidige woning willen blijven is energiebesparing de eerste prioriteit. Isolatie, zonnepanelen en een warmtepomp staan bovenaan de wensenlijst. Aansluiting op het warmtenet komt daarna met 56 belangstellenden. Zoals gezegd is aanpassing van de woning om die levensloopbestendig te maken niet erg populair. Maar 29 van de 225 deelnemers is dat van plan tegenover per saldo ongeveer 50 á 60 die naar een levensloopbestendige woning willen verhuizen. Woningaanpassing om het comfort te verhogen wordt wel vaak genoemd. Daar zal ongetwijfeld ook isolatie bij horen.

Bijna 80% van de deelnemers denkt dat nieuwbouw in Zuidwolde mogelijk is. Daarvan denkt meer dan de helft dat daar zonder meer ook een geschikte plek te vinden is en iets minder dan de helft zou wel voorwaarden aan de uitwerking van een bouwplan willen stellen. Dat klopt met de waardering die men heeft voor het dorpse karakter van Zuidwolde. Voor wat betreft de omvang van een nieuwbouwproject zijn de meningen enigszins verdeeld. 29% van de deelnemers vindt 10 of minder woningen de grens. Dat zou voor de volgende 33% tussen 10 en 15 woningen mogen zijn. De laatste 36% denkt dat een project ook groter dan 15 woningen kan worden. 2% heeft geen mening.

Al met al heeft de enquête voldoende informatie opgeleverd om verder te denken over nieuwbouw in Zuidwolde, in welke vorm dan ook. Wij hopen dat de gemeente en  Wierden Borgen daarin mee willen denken en handelen.

Toelichting op de vier onderdelen van de vragenlijst

Om een indruk te krijgen van de woningvoorraad in Zuidwolde en de leeftijdsopbouw van onze bevolking hebben we hierna twee grafieken opgenomen.

 

 

 

Onderdeel 1, algemene informatie

210 van de 225 deelnemers wonen in Zuidwolde, de rest heeft hier vroeger gewoond.
Van de deelnemers is ongeveer de helft (102 personen) 60 jaar of ouder. Maar 18 personen zijn jonger dan 30 jaar. De rest, 104 personen, zijn tussen 30 en 60 jaar oud. Vergeleken met de leeftijdsopbouw van de hele bevolking van Zuidwolde hebben dus meer ouderen dan jongeren gereageerd.
84% van de invullers is eigenaar van de woning, 11% is huurder. Dat betekent dat relatief weinig huurders gereageerd hebben. Van het woningbestand in Zuidwolde is immers ongeveer 20% huurwoningen.
93% is heel tevreden of tevreden over de eigen woning en maar 7% matig of niet tevreden. Over het algemeen woont men dus prettig in Zuidwolde.
138 deelnemers geven dan ook aan geen verhuiswensen of -plannen te hebben. 79 Zuidwoldenaren daarentegen denken binnen tien jaar te moeten of willen verhuizen. Dat is een fors percentage. 8 personen geven aan naar Zuidwolde terug te willen.

Onderdeel 2, concrete verhuiswensen

Het tweede deel van de vragenlijst, dat nader ingaat op de verhuiswensen, is alleen voorgelegd aan de 87 (79 + 8) personen die hebben aangegeven binnen 10 jaar te willen of moeten verhuizen. Voor zover bij bepaalde vragen meer dan 87 antwoorden gegeven zijn komt dat doordat men daar meer dan één mogelijkheid kon aankruisen.
20 personen geven aan binnen 2 jaar te willen of moeten verhuizen, voor 67 personen zou dat op wat langere termijn (tussen 2 en 10 jaar) aan de orde zijn.
Daarvan wil driekwart binnen Zuidwolde verhuizen, de rest (ook) daarbuiten.
Met enige voorzichtigheid kunnen we uit de hierna volgende antwoorden concluderen dat een kwart van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld op termijn wil of moet verhuizen omdat de woning niet meer aan de eisen voldoet. Voor de meerderheid daarvan geldt dat dit vanwege leeftijdsredenen is.
Bij de vraag naar wat voor andere woning men zou willen geven 23 deelnemers aan naar een appartement te willen, 36 naar een vrijstaande woning en 10 naar een Tiny House. De mogelijkheid ‘anders’ is 23 keer aangekruist en daarbij geven 14 personen aan naar een levensloopbestendige woning te willen, vaak in de vorm van een hofje of patiowoning. Eerder is ook al tien keer een appartement, levensloopbestendige woning gelijkvloers en dergelijke genoemd. Veel deelnemers geven aan naar een hofje voor een al dan niet gemengde leeftijdsgroep te willen. 34 van hen geven daar de voorkeur aan.
Verder geven 52 personen aan een levensloopbestendige woning (in welke vorm dan ook) te willen en 34 willen een energieneutrale woning. Een klein aantal kiest voor een starterswoning met minimale uitrusting (mogelijk in de vorm van een Tiny House).

De algemene conclusie uit de antwoorden in onderdeel 2 is dat er vrij veel ouderen in Zuidwolde zijn die verwachten op afzienbare termijn te moeten of willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning. Die kan de vorm van een appartement of van een gelijkvloerse patiowoning of hofje hebben. Ook een vrijstaande levensloopbestendige woning behoort tot de mogelijkheden. In totaal gaat het dan om een groep van zo’n 50 á 60 personen/huishoudens uit degenen die de vragenlijst hebben ingevuld.


We gaan er van uit dat de mensen met concrete verhuisplannen of woonwensen de vragenlijst in verhouding vaak ingevuld hebben. Daarom mogen we deze cijfers niet zonder meer verdubbelen om de behoefte van de hele bevolking van Zuidwolde te bepalen. Dat er meer inwoners zijn met de zelfde problemen wat betreft de levensloopbestendigheid van hun huidige woning spreekt echter vanzelf. Als we dan uitgaan van 75 huishoudens die op termijn zouden willen verhuizen naar een levensloopbestendige woning zitten we waarschijnlijk niet te hoog. Daarnaast zijn er ook inwoners die juist naar een grotere woning willen. Als er mogelijkheden voor de groep ouderen komen om binnen het dorp naar een geschikte woning te verhuizen komen hun oude woningen vrij. Die zullen dan, al dan niet na modernisering en verbetering, juist geschikt zijn voor degenen die groter willen gaan wonen. Op die manier kan nieuwbouw van levensloopbestendige woningen ook binnen het dorp voor doorstroming zorgen.

Onderdeel 3, verbetering/aanpassing van de huidige woning

Het woningbestand in Zuidwolde is betrekkelijk oud. 41% van de woningen is gebouwd vóór 1950 en nog eens 22% tussen 1950 en 1970. Vooral bij de verdere vragen over energiezuinigheid is dat terug te vinden in de antwoorden.
Het is opvallend dat de onderhoudstoestand vaak als goed (157 keer) of uitstekend (40 keer) wordt benoemd.
In het kader van de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad van Zuidwolde is de vraag naar de noodzaak van aanpassingen voor de hand liggend. Toch geven slechts 29 van de 225 deelnemers aan dat ze hun woning willen aanpassen om daar te kunnen blijven wonen. 103 willen hun woning wel aanpassen, maar dan om die mooier en/of comfortabeler te maken. 108 vinden aanpassingen helemaal niet nodig. Misschien worden onder comfortabeler maken ook maatregelen begrepen zoals verplaatsen van de badkamer naar gelijkvloers en dergelijke, maar dat is onduidelijk. Als er wel aanpassingen gepland zijn om de woning levensloopbestendig te maken gaat het om aanpassing van de badkamer en het toilet of om het gelijkvloers maken van de woning. Een traplift wordt in 7 gevallen overwogen.
Verbetering van de energiezuinigheid wordt 165 keer genoemd als gewenste woningaanpassing. 128 mensen konden niet aangeven wat het energielabel van hun woning is. Waarschijnlijk gaat het dan om oudere, slecht geïsoleerde woningen waar men al lang in woont. Dat zullen dus meestal label F of G woningen zijn. Het is dan niet zo gek dat zo veel mensen hun woning energiezuiniger willen laten maken. Dat wil men doen door: isolatie 50%; zonnepanelen 41%; een warmtepomp 41%; aansluiting op het warmtenet 32%. Als men de woning niet energiezuiniger wil maken is dat meestal omdat die al energiezuinig is.
De vraag naar assistentie bij verbeteringen is heel beperkt.
Speciaal voor huurders geldt dat zij in eerste instantie door Wierden en Borgen geholpen willen worden. Het Huurdersplatform komt op de tweede plaats. Er is dus kennelijk genoeg vertrouwen in de verhuurder om daar als eerste aan te kloppen.

Als algemene conclusie uit onderdeel 3 kunnen we constateren dat energiebesparing een belangrijk aandachtspunt is. Daar zijn ook concrete ideeën over. Het aanpassen van de huidige woning aan veranderende woonwensen speelt veel minder, als we tenminste kijken naar het levensloopbestendig maken. Het lijkt er op dat voor degenen die denken dat ze niet in hun huidige woning kunnen blijven wonen, aanpassing nauwelijks aan de orde is. Dat kan te maken hebben met de grootte van de woning, waar weinig aan te veranderen valt. Als men de woning te groot vindt is verhuizen wellicht een logischer mogelijkheid dan gelijkvloers gaan wonen en de bovenverdieping niet meer gebruiken of de woning splitsen en een deel verhuren. In de enquête is hier niet specifiek naar gevraagd, maar uit de individuele opmerkingen kun je dat wel afleiden. In enkele gevallen denkt men er wel degelijk over na om te splitsen in een meergeneratiewoning of om een kangoeroewoning te bouwen.
De onderhoudstoestand wordt gemiddeld genomen als goed tot uitstekend beoordeeld. Bij een groep die voor 85% uit eigenaar-bewoners bestaat is dat niet verwonderlijk. Het verklaart wel mee het mooie aanzien van ons dorp.

Onderdeel 4, nieuwbouw in Zuidwolde?

173 personen (bijna 80%) vinden dat er in Zuidwolde nieuwbouw plaats zou kunnen vinden, 48 vinden dat dit niet kan. 121 keer wordt uitbreiding (nieuwbouw buiten de bestaande bebouwing) als mogelijkheid benoemd, 67 keer inbreiding (opvullen van lege plekken). Ook de andere genoemde mogelijkheden: splitsing van bestaande panden (32 keer), verandering van de bestemming van bestaande panden (43 keer) en sloop en nieuwbouw (22 keer) krijgen aardig wat stemmen. Er zijn door heel wat mensen meerdere mogelijkheden gekozen zoals uit het totaal van 300 gegeven antwoorden blijkt.
Het ligt voor de hand dat men, als er gekozen wordt voor nieuwbouw, ook vindt dat daar wel een plek voor te vinden moet zijn. Dat geldt dan ook voor vrijwel iedereen. Er is bewust in deze vragenlijst niet gevraagd naar voorstellen voor een plek waar gebouwd zou kunnen worden. 94 personen vinden zonder meer dat er een geschikte plek te vinden zal zijn, 71 maken een voorbehoud voor de invulling van een eventueel bouwplan. Bij de vraag naar de omvang van een nieuwbouwplan kiest de meerderheid voor een redelijk groot plan. 33% trekt de grens bij 15 woningen en van 36% mag het ook groter worden. De rest wil niet verder gaan dan 10 of 5 woningen. Of er ook meerdere kleinere bouwplannen uitgevoerd zouden kunnen worden is niet gevraagd.

De algemene conclusie uit onderdeel 4 is dat de grote meerderheid van degenen die de vragenlijst hebben ingevuld nieuwbouw in Zuidwolde mogelijk vindt. Daarvan ziet ruim de helft helemaal geen ruimtelijke bezwaren en iets minder dan de helft maakt wat dat betreft een voorbehoud. Een bouwplan zou in ieder geval 15 woningen groot kunnen zijn. Groter is denkbaar, wellicht gespreid over meerdere locaties.

Specifieke uitwerking van de antwoorden van huurders

Een aantal vragen hebben we alleen aan huurders gesteld en van andere vragen hebben we de antwoorden van de huurders nog apart bekeken. Dat hebben we gedaan omdat een huurder nu eenmaal een andere rechtspositie heeft ten opzichte van de woning dan een eigenaar. Er hebben wel minder huurders gereageerd dan eigenaar-bewoners, ook in verhouding. Daardoor kunnen de uitkomsten vertekend zijn.
Het valt op dat de helft van de huurders-deelnemers alleenstaand is. Dat is procentueel veel meer dan als we naar het totaal van de ingevulde enquêtes kijken. Er zijn bij de huurders-deelnemers juist veel minder gezinnen met kinderen dan gemiddeld. De gemiddelde leeftijd van de huurders is wat lager dan die van de hele groep die gereageerd heeft.
Van de 8 huurders die willen of moeten verhuizen willen er slechts 2 naar een levensloopbestendige woning. Dat is minder dan in de hele groep die gereageerd heeft. De gemiddeld jongere leeftijd heeft daar ongetwijfeld mee te maken.
8 huurders zijn matig tevreden of ontevreden met hun woning. Dat is procentueel veel meer dan bij de eigenaar-bewoners. Over de onderhoudstoestand van de woningen zijn de huurders ook een stuk minder tevreden dan de eigenaars. 11 huurders geven aan dat de onderhoudstoestand matig is en één vindt hem zelfs slecht. Het aanpakken van achterstallig onderhoud wordt door deze groep dan ook als een van de mogelijkheden voor woningverbetering genoemd. 17 huurders zouden graag willen dat hun woning energiezuiniger gemaakt wordt. Eén geeft aan dat dit bij zijn/haar woning eind 2022 zal gebeuren. 3 huurders vinden dat hun woning aangepast zou moeten worden om er op termijn te kunnen blijven wonen. Het gaat dan om aanpassing van het toilet of de badkamer.

De algemene opmerkingen aan het eind van de vragenlijst

Zonder op specifieke opmerkingen in te gaan kunnen we concluderen dat degenen die de moeite hebben genomen een opmerking te schrijven vrijwel allemaal voor nieuwbouw zijn, maar wel met duidelijke beperkingen. Het dorpse karakter van Zuidwolde moet behouden blijven en het aanzicht ook. Nieuwbouw door uitbreiding van Kosterijland is al bij de antwoorden op eerdere vragen genoemd en komt hier terug. De mogelijkheid voor ouderen én jongeren om hier te blijven wonen moet open gehouden worden. Daardoor ontstaat ook doorstroming, wat weer goed is voor de school (jonge gezinnen). De grondhouding is zonder meer positief.

Tot slot

We danken iedereen die mee heeft geholpen aan het opstellen van de vragenlijst en iedereen die hem heeft ingevuld. We gaan er mee aan het werk.

Subcategorieën