Tijdens de ledenvergadering 2019 heeft een groep enthousiaste leden het plan gepresenteerd voor een vernieuwde speeltuin op het veld achter de Akker (de Speulakker). Die groep is inmiddels een werkgroep geworden onder de vleugels van PBZ. De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Alja Ploeger, telefonisch te bereiken onder nr. 06-10471525
Marijke Blok
Hennie Stuive
Roelie Oudman (namens het bestuur van PBZ)

Het mailadres van de werkgroep is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

klik hier om het plan van aanpak te bekijken

De Speulakker
Geïnspireerd door de lente en (hopelijk) met het coronavirus op zijn retour vond de werkgroep ‘Speelvoorzieningen’ het hoog tijd om weer - online - samen te komen en de draad verder op te pakken. Maar wat voor draad was dat eigenlijk en waar was deze precies blijven liggen? Daarvoor gaan we terug naar 2015.

Al sinds 2015 heeft de werkgroep als missie om twee Speulakkers te realiseren in Zuidwolde. Een op de Kosterijland, maar allereerst een op het Akkerveld.

In een speeltuin zijn natuurlijk speelvoorzieningen nodig, maar ook een goede afwatering zodat de speeltuin het gehele jaar door te gebruiken is. Voorzien van een plan voor het Akkerveld - waarin de wensen van de van de basisschool, de kinderopvang en uiteraard ook de wensen van de kinderen zelf waren opgenomen - is de werkgroep het gesprek aangegaan met de gemeente. Allereerst om toestemming te vragen voor de komst van deze speeltuin, maar ook om vanuit de gemeente een (financiële) bijdrage te vragen met betrekking tot de aanleg van een fatsoenlijke drainage en de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. De gemeente ging ermee akkoord gedeeltelijk financieel bij te dragen aan de realisatie van de speeltuin op het Akkerveld en ook om de zorg en kosten van een goede drainage op zich te nemen. Ook de bestaande vereniging Plaatselijk Belang Zuidwolde was enthousiast over de plannen en nam de werkgroep in 2019 onder haar vleugels.

Er bleek wel een kleine hobbel op de weg vanuit de gemeente. Of eigenlijk, er werden juist meerdere wegen opengebroken. De gemeente had een gedeelte van het veld nog nodig als opslagplaats voor materialen en machines in verband met de aanleg van een nieuwe riolering in meerdere straten van Zuidwolde. Dit zou in 2020/2021 zijn afgerond, waarna kon worden gestart met de aanleg van een drainage en aansluitend de plaatsing van de toestellen. En toen kwam de tweede hobbel, namelijk het coronavirus. De werkzaamheden rondom de riolering – die inmiddels in volle gang waren - werden in maart 2020 noodgedwongen stilgelegd en nu – anno juni 2021 – is dit nog steeds de realiteit. Maar de wens naar een speeltuin is nog steeds onverminderd aanwezig en misschien is de behoefte aan deze speeltuin – door het ondervinden van de langdurige sluiting van veel recreatieve (betaalde) voorzieningen in verband met de maatregelen rondom het coronavirus – juist nog sterker toegenomen.

Met dit in het achterhoofd zijn de contacten met de gemeente weer aangehaald en niet zonder resultaat!
o Nadat bij de gemeente kenbaar is gemaakt dat er echt niet langer kan worden gewacht zal het Akkerveld tóch alvast gedraineerd worden en hoeven we niet meer te wachten tot de werkzaamheden rond de riolering klaar zijn. De gemeente geeft aan dat dit uiterlijk in september 2021 gerealiseerd zal zijn.
o Wel zal de gemeente een gedeelte van het Akkerveld nog gebruiken als opslagplaats tot de werkzaamheden rondom de riolering van de Tuinbouwstraat, Akkerstraat, Schoolstraat en Koolstraat zijn afgerond. Op de foto zie je om welk gedeelte het gaat.

o Op de rest van het veld kan - zodra de drainage erin ligt - alvast worden gestart met het plaatsen van de meeste speeltoestellen. Als de gemeente het andere gedeelte van het veld niet meer nodig heeft, zullen ook hier de laatste toestellen worden geplaatst.
o Als kan worden aangetoond dat er voldoende draagvlak vanuit het dorp is voor de komst van de speeltuin stelt de gemeente een gedeelte van het jaarlijkse dorpsbudget beschikbaar voor de aanschaf van de speeltoestellen.

De werkgroep kan nu verder met de volgende fase, namelijk de financiering. Dit bestaat uit fondsenwerving (in samenwerking met een fondsenbureau), het aanvragen van dorpsbudget (hiervoor hebben we genoeg draagvlak vanuit het dorp nodig) en aansluitend zullen ook bedrijven en bewoners uit de omgeving zelf nodig zijn om geld op te halen. En wat gebeurt er met de huidige toestellen die op het Akkerveld staan? We zijn ook daarover in overleg met de gemeente en zien graag dat deze toestellen verplaatst worden naar de speeltuin aan de Kosterijland .

Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Dat kan, volg onze op Facebook en Instagram!