Een paar foto's van het Maaien met de zeis op 13 juni. Onze gast was de nieuwe directeur van Landschapsbeheer, Peter Hellinga. Fenna werd in de bloemetjes gezet voor haar inzet en omdat ze altijd een goede sfeer voor de vrijwilligers weet te scheppen.