GROENPLAN ZUIDWOLDE

GESCHIEDENIS VAN HET DORP.

Van oorsprong bestond het landschap rond Zuidwolde uit hoogveen dat later door klei werd bedekt. Later ontwikkelde de landbouw zich. Boeren zaaiden graan of verbouwden kool. De huidige glossy van het dorp heet niet voor niks BOESKOOLNIJS. Het boterdiep was een belangrijke ader voor plaatselijk verkeer met schuiten. Een poldermolen aan het boterdiep bij Zuidwolde droeg bij aan de afwatering van dit natte gebied. Dit kenmerkende landschap voor Zuidwolde en omgeving is nu nog steeds zichtbaar en onderdeel van de identiteit van Zuidwolde. Daarom is het uitgangspunt van de dorpsvisie dit te koesteren en waar mogelijk te behouden en te versterken. Zelfs de schilders van de Ploeg kwamen begin vorige eeuw al langs om Zuidwolde kleurrijk vast te leggen.

MOGELIJKHEDEN

Uit de vorige dorpsvisie blijkt ook wel dat de meeste Zuidwoldenaren blij zijn te wonen dicht bij de stad in zo’n mooie oase van rust met de bekende oude kroeg aan het Boterdiep. Bij de presentatie van Kansrijk  Groningen op 17 maart jongstleden bleek dat er nog mogelijkheden waren e.e.a. in werking te zetten met behulp van Landschapsbeheer Groningen. Wij zijn dus aan de slag gegaan nu er nog geld en mogelijkheden zijn om al de wensen van de dorpsbewoners zoveel mogelijk te inventariseren en op papier te krijgen.

DOEL

De voornaamste doelen zijn gericht om het voor de inwoners van Zuidwolde aangenamer te maken hier te wonen. Met name het uitloopgebied tussen Noord- en Zuidwolde is wat verfraaid en leefbaarder gemaakt en het landschap versterkt met knotwilgen op meerdere plekken,  b.v. ook langs het boterdiep.Ook gaan we een ommetje maken via de Oosterseweg met versterking van de fietspaden en met hulp van een  pondje  over het Boterdiep. Zo krijgen we aansluiting met de naastgelegen natuurgebieden Rietlanden en Kardinge. En wordt Zuidwolde voor toeristen en dagjesmensen nog aantrekkelijker.Laten we ook niet vergeten dat er dorpsbewoners zijn die wensen hebben m.b.t. tot hun eigen straat. Laten zij die kenbaar maken en ook vooral een visie over de eigen straat geven.

En de kern van het dorp moeten we niet vergeten. Wij moeten het karakter waar mogelijk versterken. De gemeente moet beeldbepalende panden gaan aanwijzen. Ook daar is subsidie voor, volgens de heer Alders. Wij willen ook graag dat een werkgroep zich hier specifiek mee bezig gaat houden. Een aantal mensen zijn hier al voor benaderd.

 Ook moet er een specifiek ligplaats- en steigerverordening voor de schepen in het Boterdiep komen voor een verbeterd dorpsaanzicht.

Daarnaast is het natuurlijk van belang om een inventarisatie te maken van typische Zuidwolde kenmerken, de zogeheten eigen ecologische biotoop. Daar hebben wij ook expertise voor aangetrokken. Specifieke Groningse biotopen zijn de stinzenplanten die al in het vroege voorjaar bloeien en bij borgen de tuin helemaal in een witte waas zetten. Landschapsbeheer Groningen levert hun eigen landschapsarchitecten die voor een verdere verdieping gaan zorgen.

Zuidwolde mag zich meer  van zijn beste kant laten zien. Bewoners willen hier zelf ook graag energie in steken. Het ingediende groenplan oogst nu reeds veel bijval in het dorp. Met steun van de gemeente en Landschapsbeheer Groningen valt er in de komende jaren een Kansrijk Zuidwolde te creëren.

tekening van het plan van aanpakVerbeterplan Uitloopgebied Zuidwolde

Subsidie toegekend voor project “Het Groene Ommetje”

Plaatselijk Belang Zuidwolde is zeer blij met de toekenning van de subsidie van Landschapsbeheer Groningen voor hun project “Het Groene Ommetje”.

Het wandelgebied rond Zuidwolde krijgt een enorme boost door dit project. Er zal een prachtige boomgaard met oude Groninger fruitrassen komen en het wandelgebied tussen Zuidwolde en de Eemshavenweg zal aangekleed worden met mooie groenpartijen en zitobjecten.

Het doel van het project is het verbeteren van de leefbaarheid in Zuidwolde door het versterken van het landschap en herinrichten van het wandel- en fietsgebied. Tevens zal op den duur een verbinding worden gemaakt met de naastgelegen wandel- en fietspaden in de natuurgebieden Rietlanden en Kardingebos.

Gezamenlijke aftrap in maart 2017

Natuurlijk willen we samen met de bewoners van Zuidwolde dit project uitvoeren. Wij zullen op de NL DOET dagen op 10 en 11 maart en de boomplantdag op 22 maart 2017 een mooie aftrap geven aan het project! Op de boomplantdag willen we samen met de buurtbewoners en de school de oud Groninger fruitbomen planten. We zullen u de komende tijd natuurlijk op de hoogte houden van onze plannen via Boeskoolnijs en de huis aan huis bladen. 

Hoe kunt u meedoen aan de realisatie van "Het Groene Ommetje"?

  • Bedenk een mooie naam voor het gebied; zo kunt u eeuwige roem vergaren als Zuidwoldenaar en u ontvangt een leuke attentie van de werkgroep Groen.
  • Denk met ons mee hoe we de NL Doetdagen voor vrijwilligers zouden kunnen invullen.
  • Meld u zelf alvast aan als vrijwilliger, zowel voor de NL Doetdagen als voor de boomplantdag.
  • Reageert u liefst via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , of via een briefje aan Fenna Klasens, Schoolstraat 7, 9785BA  Zuidwolde.

NB Voor de zitobjecten willen we een prijsvraag onder lokale kunstenaars uitschrijven voor het ontwerp van mooie zitmogelijkheden in het gebied.

 

 

In juli 2016 is de subsidieaanvraag voor het Groenplan ingediend met deze kaarten als illustratie