Nieuws van de werkgroep Burenhulp

De Optrommelactie is behoorlijk succesvol. In de trommels die inmiddels bij de  werkgroep terug zijn zitten heel veel ingevulde enquêtebriefjes. Toch missen we op dit moment nog 6 trommels. Daarom hierbij opnieuw de oproep aan iedereen die zo'n trommel nog thuis heeft staan om die zo snel mogelijk door te geven aan de volgende op de lijst die in de trommels zit. Vergeet niet uw eigen adres af te kruisen! Als u nog geen trommel langs hebt zien komen, vraag dan eens aan de buren of zij hem al gezien hebben of weten waar hij is. Hoe meer antwoorden de werkgroep binnenkrijgt, hoe beter we aan kunnen sluiten bij de wensen van het dorp. Als u vragen heeft over de optrommelactie of weet waar een van de ontbrekende trommels zich nu bevindt kunt u bellen met:

Liesbeth Roosenbrand, tel 06-43994326

of mailen naar :

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Op dit moment zijn de trommels van de volgende straten nog niet terug:

  • woonschepen, Boterdiep OZ
  •          Oosterseweg vanaf nummer 10
  •          Schoolstraat 
  •          Tuinbouwstraat oneven nummers & Akkerstraat & Koolstraat
  •          Van Starckenborchstraat
  •          Van Berumstraat & Sickingestraat & Lewestraat

NB Als u de trommel nog niet gehad hebt en ook niet langer wilt wachten kunt u de enquête ook online invullen. Ga dan naar:

https://nl.surveymonkey.com/r/83CL86F

Uit de trommels die we al terug hebben gekregen krijgen we als eerste indruk dat er heel veel dorpsgenoten zijn die in een of andere vorm hulp willen bieden. Hulpvragers zijn er juist weinig. Veel mensen die hulp nodig hebben krijgen die al van buren of familie. Ook lijkt het er op dat een vast inbelpunt of mailadres voor de meesten de voorkeur heeft als manier om vraag en aanbod te koppelen.

Een beter uitgewerkt resultaat zullen we bekend maken op vrijdagmiddag 3 februari. Dan zullen we voor het eerst de huiskamer van Zuidwolde in De Kern openen. We zullen daar een mooi feest van maken. Nadere informatie volgt!

 

Tot slot voor degenen die geen abonnement op Boeskoolnijs hebben: In het laatste nummer staat een mooi artikel over onze werkgroep en wat ons doel is.

Werkgroep VoorElkaar, Burenhulp Zuidwolde

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Van dat eeuwenoude gegeven maakt de overheid graag gebruik om de participatiesamenleving te bevorderen! 

Eén van de doelstellingen van  Dorpsvisie Zuidwolde 2016-2026 is het aansporen van inwoners zèlf actie te ondernemen om de leefbaarheid in ons dorp te optimaliseren. Om hierin structuur aan te brengen is de werkgroep Burenhulp opgericht, met als doel een georganiseerde vorm van burenhulp van de grond te krijgen. 

Burenhulp is zeker niet bedoeld als eenrichtingsverkeer van jongeren die ouderen hulp bieden. Het kan ook andersom, bijvoorbeeld als er acuut opvang nodig is voor kinderen. Ook het invullen van formulieren, al dan niet digitaal, kan voor alle leeftijdsgroepen lastig zijn. Het principe van burenhulp is:  van iedereen voor iedereen.

We streven ernaar om burenhulp op een informele manier te organiseren, waarbij ontmoeting op een vaste plek en tijd belangrijk is, zoiets als een ‘huiskamer’ in het dorpshuis, vrij toegankelijk voor iedereen. Door subsidie van het Loket Leefbaarheid wordt dit mede mogelijk gemaakt.

Wie neemt contact met ons op?  Dat kan door het bijgaande contactformulier in te vullen of te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De werkgroep heeft ook een mobiel nummer, 06-81957647. Spreek een bericht in, dan bellen we terug.

 

 

Op Burendag in september 2016  heeft de werkgroep Burenhulp een Optrommelactie in gang gezet:  dit is een ludieke vorm van enquêteren met behulp van een koektrommel. Het heeft veel stof doen opwaaien en het gesprek over de praktische kant van de participatiesamenleving op gang gebracht. Nu nog vraag en aanbod bij elkaar zien te brengen, dat is de uitdaging waarvoor Zuidwolde staat! 

Het zou handig zijn om dat ook via Social Media te doen en daarom zoeken we hulp van iemand voor wie Social Media gesneden koek is. Wie neemt contact met ons op?  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bent u ook al opgetrommeld?