In de aanloop naar de Dorpsvisie 2016-2026 hebben enthousiaste dorpsbewoners al een aantal werkgroepen gevormd. Die werkgroepen willen hun energie steken in deelonderwerpen die in de Dorpsvisie genoemd worden. Op dit moment (6 november 2019) zijn drie werkgroepen actief, die allemaal een eigen plek op de website hebben gekregen. Die werkgroepen zijn: VoorElkaar Burenhulp, Groen en Speeltuin. De werkgroep Energie bestaat niet meer omdat die in de energiecoöperatie Durabel is opgegaan. De werkgroep 1-dak is opgeheven omdat het bestuur van de Stichting Beheer Dorpshuis Zuidwolde alle taken van die werkgroep op zich heeft genomen. De werkgroep Verkeer is momenteel niet actief. Als u zich voor die werkgroep wilt inzetten wordt u van harte uitgenodigd zich bij het bestuur van PBZ te melden. De werkgroep Speeltuin is overgegaan naar de Stichting Platform Zuidwolde. Het contact verloop dus nu via die stichting. U kunt via de contactformulieren die per werkgroep beschikbaar zijn uw vragen, opmerkingen en ondersteuning naar de coördinatoren van de verschillende werkgroepen sturen. Zij plaatsen ook de meeste informatie over hun onderwerp. Heeft u vragen of opmerkingen die u niet bij een werkgroep kwijt kunt of wilt, dan kunt via het algemene contactformulier een bericht aan het bestuur van PBZ sturen. Mocht het contactformulier niet werken, dan kunt u per mail contact opnemen via de mailadressen die per werkgroep vermeld worden.