In de Dorpsvisie geven de bewoners van Zuidwolde zelf aan wat ze belangrijk vinden. Het kan om allerlei onderwerpen gaan. In de Dorpsvisie 2016-2026 zijn een paar hoofdonderwerpen uitgekozen waar extra aandacht aan is besteed. Onder het tabblad dorpsvisie 2016 kunt u daar alles over lezen. In het verslag van de keukentafelgesprekken komen alle besproken onderwerpen uitgebreid aan bod. De uitkomst van die gesprekken is samengevat in de Actiepunten. Tijdens de algemene inspraakavond op 14 maart kon iedereen door het plakken van groene en rode stickers zijn mening over de actiepunten kenbaar maken. Hoe het werkte kunt u nalezen in de presentatie die Nienke Vellema van de VGD daarover heeft gegeven. het resultaat van dit hele proces zal binnenkort in de vorm van onze nieuwe Dorpsvisie gepubliceerd worden.

Subcategorieën